Maskovací prostředky

Multispektrální maskovací pokryvy

Multispektrální maskovací pokryvy Multispektrální maskovací pokryvy

Tato skupina výrobků je určena k maskování mobilních a stacionárních objektů ve viditelné, infračervené (blízké, střední, vzdálené) a mikrovlnné oblasti.

Maskovací pokryvy mají modulární konstrukci, která umožňuje spojování do potřebných rozměrů, a jsou dodávány ve třech základních provedeních (letní, zimní, pouštní), doplňovaných řadou speciálních variant.

Kompletní souprava zahrnuje i ukotvovací, deformační a podpěrné prvky, odpovídající její velikosti a účelu použití.

Konstrukce a funkce

Multispektrální maskovací pokryv je tvořen krycí textilií, která je připevněna k nosné síti pomocí upínek.

Maskovacího účinku u pokryvu je dosaženo:

Detail líce maskovacího pokryvu Detail rubu maskovacího pokryvu

  • ve viditelné oblasti mask. vzorem a třírozměrnou strukturou krycí textilie plášť-list
  • v infračervené oblasti snížením teplotního kontrastu vůči okolí (materiálem s nízkou teplotní kapacitou) a vhodnou strukturou krycí textilie
  • v mikrovlnné oblasti absorpcí a rozptylem dopadající vlny na úroveň odpovídající hodnotám pozadí

Ukázka maskování, vzdálenost 50 m

Ukázka maskování, vzdálenost 500 m

Další ukázky


Příslušenství